Opgaven en middelen woningcorporaties

Vandaag verscheen de kamerbrief van minister Ollongren over de bestedingsruimte en de onderzoeken van de maatschappelijke opgaven van de woningcorporaties. De conclusie van het onderzoek is dat corporaties over onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Een kwart van de opgave blijft zo liggen, ter grootte van € 30 miljard.

Het bedrag van € 30 miljard in 16 jaar komt overeen met zo’n € 1,9 miljard per jaar. De opbrengsten van de verhuurderheffing bedragen ongeveer € 1,7 miljard per jaar. Eén en één is twee?

Op deze pagina van de Rijksoverheid is de kamerbrief te vinden, evenals het hoofdrapport en de bijlagen.

Geef een reactie